RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TARNOBRZEG

Rzeczoznawca Majątkowy Agata Gorycka zajmuje się wyceną nieruchomości oraz wyceną przedsiębiorstw. Działa na podstawie uprawnień wydanych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wycenia budynki mieszkalne, grunty, działki, nieruchomości komercyjne, lokale mieszkalne i użytkowe oraz przeprowadza wyceny firm. Główna siedziba Biura Nieruchomości - Tarnobrzeg lecz usługi wykonywane są na terenie województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Sandomierz, Staszów, Opatów, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Rzeczoznawca Majątkowy Agata Gorycka przygotowuje wyceny nieruchomości:

- lokalowych mieszkalnych oraz użytkowych

- gruntowych niezabudowanych: rolnych, leśnych, działek budowlanych, inwestycyjnych

- gruntowych zabudowanych

- części składowych nieruchomości

- budynków: hale, magazyny, domy, biura, budynki gospodarcze, przemysłowe, warsztatowe, produkcyjne

Wycena Nieruchomości jest przeprowadzana dla potrzeb:

-  sprzedaży lub nabycia nieruchomości

- darowizn, spadków

- podziału majątku

- ustalenia wysokości opłat za użytkowanie wieczyste

- ustalenia czynszów

- ustalenia odszkodowań

- hipotecznych

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Wycenę przedsiębiorstw wykonuje się w celu kupna lub sprzedaży przedsiębiorstwa, przeprowadzenia likwidacji bądź upadłości, określenia zdolności kredytowej, podwyższenia kapitału, ubezpieczenia.

Wycena wykonywana jest w formie pełnej: kilkustronicowy raport, który może zawierać opis rynku, sprawozdań finansowych, wartości aktywów i pasywów, opis firmy; lub w formie uproszczonej: nieformalny dokument najczęściej potrzebny do użytku wewnętrznego. Wycena przeprowadzana jest jedną z metod: majątkową, dochodową lub porównawczą.

RZECZOZNAWCA AGATA GORYCKA

Nazywam się Agata Gorycka. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo, w trybie stacjonarnym oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym, o specjalności: Wycena Nieruchomości.

Praktykę w tej dziedzinie odbyłam w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych. Brałam udział w wielu szkoleniach związanych z moją dziedziną, a także z zakresu Bankowości, gdyż przez 10 lat byłam pracownikiem banku. Posiadam również uprawnienia z wyceny przedsiębiorstw potwierdzone egzaminem federacyjnym.

W kwietniu 2014 zostałam wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, a w maju 2015 na listę przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. Obecnie współpracuję z kilkunastoma kancelariami  w obszarze mojego działania oraz wykonuję opinię na zlecenie Sądów Rejonowych oraz Okręgowych.

Oferuję pełen zakres usług związanych z wyceną nieruchomości. W ramach prowadzonej działalności udzielam również porad prawnych i zajmuję się doradztwem na obszarze rynku nieruchomości. Sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe posiadają dokumentację fotograficzną oraz przejrzysty i czytelny układ. 
Proces szacowania wartości nieruchomości poprzedzany jest w każdym przypadku analizą rynku nieruchomości właściwego ze względu na rodzaj i położenie nieruchomości. Przy bardziej skomplikowanych wycenach nawiązuję współpracę z ekspertami z innych dziedzin biznesu. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu.

 
 

A&M Agata Gorycka Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego

39-400 Tarnobrzeg, Wyspiańskiego 14/8

Rzeczoznawca: 509 829 096, Pośrednik: 724 169 878 

  • Facebook - Black Circle